Co jsou to klíčové technologie (KETs)?


null
Nanotechnologie

Nanotechnologie mohou vytvářet materiály a zařízení v nepatrném měřítku – 80 000krát menší než lidské vlasy. Nanotechnologie se dotýkají každého aspektu lidského života: elektroniky, léčiv, výrobků každodenní potřeby, našich aut a našich domovů. Výzkum v této oblasti povede k novým výrobkům a službám schopným zlepšit lidské zdraví při zachování zdrojů a ochraně životního prostředí.


null
Mikro- a nanoelektronika

Mikro- a nanoelektronika, včetně polovodičů, jsou nezbytné pro veškeré zboží a služby, které vyžadují inteligentní řízení v odvětvích tak rozmanitých, jako je automobilový průmysl a doprava, letectví a vesmír. Inteligentní průmyslové řídicí systémy umožňují efektivnější řízení výroby elektřiny, skladování, přepravy a spotřeby pomocí inteligentních elektrických sítí a zařízení.


null
Fotonika

Fotonika je multidisciplinární doména, která se zabývá světlem a zahrnuje jeho generování, detekci a správu. Poskytuje mimo jiné technologický základ pro ekonomickou přeměnu slunečního světla na elektřinu, která je důležitá pro výrobu obnovitelné energie, a řadu elektronických součástek a zařízení, jako jsou fotodiody, LED a lasery.


null
Pokročilé materiály

Pokročilé materiály mohou přinést nové funkce a vylepšené vlastnosti a současně přidávat hodnotu stávajícím produktům a procesům udržitelným přístupem. Výzkum může začít od samotného materiálu (např. biomateriálů), od průmyslového sektoru (např. hutnictví) nebo od jejich aplikací (např. energie, zdraví, doprava). Výzkum v této oblasti reaguje na potřeby a obavy lidí o integrovaná řešení, která kombinují energii, přírodní zdroje a lidské zdraví.


null
Pokročilé výrobní technologie

Pokročilé výrobní systémy jsou důležité pro výrobu vysoce hodnotného obchodovatelného zboží založeného na znalostech a souvisejících služeb (např. moderní robotika). To je zvláště důležité v kapitálově náročných odvětvích se složitými metodami montáže, jako je výroba a montáž moderních letadel, které zahrnují celé spektrum výrobních technologií od simulace a programování robotických montážních linek až po snížení spotřeby energie a materiálů.


null
Průmyslové biotechnologie

Průmyslová biotechnologie aplikuje vědecké a technické principy na živé organismy. Na jedné straně slouží ke zlepšení průmyslových procesů a na druhé straně umožňuje konkurenceschopnou, udržitelnou a inovativní výrobu materiálů, chemikálií a paliv. Biotechnologie tímto způsobem podporuje evropský průmysl svou vědeckou, technologickou a inovační základnou.