Jak fungují?

Klíčové technologie (KET) jsou strategické technologie, které podporují hospodářský růst, vytvářejí nová pracovní místa a přispívají k řešení společenských výzev. Jsou klíčové pro upgrade produktů, zlepšování procesů pro zvýšení efektivnosti, otevírání nových tržních příležitostí a zajištění budoucí konkurenceschopnosti průmyslu střední Evropy v celosvětovém měřítku.

V CE však existují regionální rozdíly v přístupu malých a středních podniků k (nadnárodním) národním výzkumným a technologickým organizacím (RTO) nabízejícím technologické služby KET. V tomto rámci by řešení KETGATE Points (KPs) instalované na regionální úrovni mohlo poskytnout řešení tohoto problému. Budují most mezi MSP a RTO. Na jedné straně KP poskytují poradenské služby malým a středním podnikům ve svém mateřském jazyce a poté, co pochopí jejich potřeby, KAPs je podporují v přístupu ke službám poskytovatelů KET a implementaci KET do jejich společností. Na druhé straně poskytovatelé KET (RTO) poskytují informace o KET KP. Tímto způsobem mohou body KETGATE vybrat správného poskytovatele (poskytovatelů) KET pro malé a střední podniky, aby stanovily vhodnou (nadnárodní) vnitrostátní službu ve prospěch MSP.

Čeho chceme dosáhnout

Hlavním cílem regionálních kontaktních míst KETGATE Point je zjednodušit přístup malých a středních firem ke kvalitním výzkumným centrům KET a jejich službám. KETGATE Point svými aktivitami podporují intenzivnější nadnárodní spolupráci napříč střední Evropou.

Vytváříme procesy

… jak porozumět potřebám a inovační kapacitě malých a středních firem aby jim mohly nabízet služby KET, které budou vyhovovat jejich strategickým cílům.

Propojujeme malé a střední firmy

… s nejlepším dostupným poskytovatelem klíčových technologií v rámci celé střední Evropy. Umíme nabídnout propojení i s více jak jedním poskytovatel výzkumných služeb.

Posilujeme spolupráci

… poskytovatelů klíčových technologií napříč střední Evropou, nabízíme doplňkové služby malým a středním firmám.

Najděte si svůj nejbližší KETGATE Point

Více o KETGATE Point

Chcete vědět, na jakých principech síť KETGATE funguje?

Chcete se dozvědět více o práci regionálních poradců?

Staňte se novým KETGATE Point

Chcete se stát novým KETGATE Point?

Zjistěte více o fungování sítě KETGATE a o práci regionálních poradců.

Kontaktujte svůj regionální KETGATE Point

Máte dotaz nebo se chcete spojit s vašim regionálním KETGATE Point?

Napište nám. Těšíme se na vás.

  • - Select a regional KETGATE Point -
  • KETGATE Point Hungary
  • KETGATE Point Slovenia
  • KETGATE Point Austria
  • KETGATE Point Poland
  • KETGATE Point Czech Republic
  • KETGATE Point Croatia
  • KETGATE Point Italy
  • KETGATE Point Germany

Kde nás najdete

Svůj KETGATE Point najdete v následujících státech střední Evropy: Rakousko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Itálie, Polsko a Slovinsko.