Što su ključne razvojne tehnologije?


null
Nanotehnologija

Nanotehnologije mogu stvoriti materijale i uređaje na skali atoma i molekula – 80.000 puta manje od ljudske dlake. Nanotehnologije su u doticaju sa svakim aspektom ljudskog života: elektronika, lijekovi, svakodnevni proizvodi, naši automobili i domovi. Istraživanja u ovom području dovest će do razvoja novih proizvoda i usluga koji će imati sposobnost poboljšanja ljudskog zdravlja, a istovremeno će čuvati resurse i štititi okoliš.


null
Mikro i nanoelektronika

Mikro i nanoelektronika, uključujući poluvodiče, od presudnog su značaja za svu robu i usluge za koje su potrebni pametni nadzorni sustavi, i to u raznim sektorima, kao što su automobilska industrija i promet, zrakoplovstvo i svemirski sektor. Pametni industrijski upravljački sustavi omogućuju učinkovitije upravljanje proizvodnjom, skladištenjem, prijenosom i potrošnjom električne energije putem pametnih električnih mreža i uređaja.


null
Fotonika

Fotonika je multidisciplinarno područje koje se bavi svjetlošću te obuhvaća proizvodnju, detekciju i upravljanje svjetlošću. Između ostalog, pruža tehnološku osnovu za gospodarsku pretvorbu sunčeve svjetlosti u električnu energiju, što je važno za proizvodnju obnovljive energije te raznih elektroničkih komponentni i opreme, kao što su fotodiode, LED rasvjeta i laseri.


null
Napredni materijali

Napredni materijali u proizvode mogu uvesti nove funkcionalnosti i poboljšana svojstva, dok na održivi način istovremeno dodaju vrijednosti postojećim proizvodima i procesima. Istraživanje može započeti od samog materijala (npr. biomaterijala), od industrijskog sektora (npr. metalurgije) ili od njihove primjene (npr. energija, zdravlje, promet). Istraživanja u ovom području odgovaraju na ljudske potrebe za integriranim rješenjima koja povezuju energiju, prirodne resurse i ljudsko zdravlje.


null
Napredne proizvodne tehnologije

U lancu opskrbe ključnih razvojnih tehnologija, proizvodni su sustavi važni za proizvodnju visokokvalitetnih utrživih roba i s njima povezanih usluga temeljenih na znanju (npr. suvremena robotika). To je posebice važno u kapitalno intenzivnim industrijama s kompleksnim metodama sastavljanja, kao što su proizvodnja i sastavljanje suvremenih zrakoplova, što uključuje čitav spektar proizvodnih tehnologija, od simulacije i programiranja robotske ruke nad pokretnom trakom do smanjenja potrošnje energije i materijala.


null
Industrijska biotehnologija

Biotehnologija na žive organizme primjenjuje znanstvena i inženjerska načela. S jedne strane ona služi poboljšanju industrijskih procesa, dok s druge omogućava konkurentnu, održivu i inovativnu proizvodnju materijala, kemikalija i goriva. Na taj način, svojom znanstvenom, tehnološkom i inovacijskom osnovom, biotehnologija podržava europske industrije.