Jakie są kluczowe technologie wspomagające (KET)?


null
Nanotechnologie

Nanotechnologie mogą tworzyć materiały i urządzenia w małej skali – 80 000 razy cieńsze niż ludzki włos. Nanotechnologie mają wpływ na każdy aspekt ludzkiego życia: elektronikę, leki, produkty codziennego użytku, nasze samochody i nasze domy. Badania w tym obszarze doprowadzą do powstania nowych produktów i usług opracowanych przez przemysł, zdolnych do poprawy stanu zdrowia ludzkiego przy jednoczesnej ochronie zasobów i środowiska naturalnego.


null
Mikro i nanoelektronika

Mikro i nanoelektronika, w tym półprzewodniki, mają zasadnicze znaczenie dla wszystkich towarów i usług, które wymagają inteligentnej kontroli w tak różnorodnych sektorach, jak motoryzacja i transport, aeronautyka i przestrzeń kosmiczna. Inteligentne przemysłowe systemy kontroli umożliwiają bardziej efektywne zarządzanie wytwarzaniem, magazynowaniem, transportem i zużyciem energii elektrycznej dzięki inteligentnym sieciom i urządzeniom elektrycznym.


null
Fotonika

Fotonika jest interdyscyplinarną dziedziną zajmującą się światłem, obejmującą jego generowanie, wykrywanie i kontrolę. Stanowi ona między innymi podstawę technologiczną dla oszczędnej konwersji światła słonecznego na energię elektryczną, która jest ważna dla produkcji energii odnawialnej, a także różnorodnych komponentów i urządzeń elektronicznych, takich jak fotodiody, diody LED i lasery.


null
Zaawansowane materiały

Zaawansowane materiały mogą wprowadzać nowe funkcje i ulepszone właściwości, co moze stanowić wartość dodaną dla istniejących produktów i procesów, w ramach zrównoważonego podejścia. Badania mogą rozpocząć się od samego materiału (np. biomateriały), sektora przemysłowego (np. metalurgia) lub ich zastosowań (np. energia, zdrowie, transport). Badania w tej dziedzinie stanowią odpowiedź na potrzeby i obawy ludzi dotyczące zintegrowanych rozwiązań łączących energię, zasoby naturalne i zdrowie ludzkie.


null
Zaawansowane technologie produkcyjne

W łańcuchu dostaw KET zaawansowane systemy produkcji są istotne z punktu widzenia wytwarzania towarów o wysokiej wartości rynkowej, opartych na wiedzy i związanych z nimi usług (np. nowoczesnej robotyki). Jest to szczególnie istotne w kapitałochłonnych gałęziach przemysłu o złożonych metodach produkcji i montażu (np. produkcja i montaż nowoczesnych samolotów), które obejmują całe spektrum technologii produkcyjnych, począwszy od symulacji i programowania zrobotyzowanych linii montażowych, a skończywszy na zmniejszeniu zużycia energii i materiałów.


null
Biotechnologia

Biotechnologia stosuje zasady naukowe i inżynieryjne w odniesieniu do organizmów żywych. Z jednej strony służy ona usprawnieniu procesów przemysłowych, a z drugiej umożliwia konkurencyjną, zrównoważoną i innowacyjną produkcję materiałów, chemikaliów i paliw. W ten sposób biotechnologia wspiera europejski przemysł poprzez swoją bazę naukową, technologiczną i innowacyjną.