Jak to działa?

Kluczowe technologie wspomagające (KET) są technologiami o charakterze strategicznym. Pobudzają one wzrost gospodarczy, tworzą nowe miejsca pracy i przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych. Mają one kluczowe znaczenie dla unowocześniania produktów, poprawy procesów na rzecz regionalnych zdolności innowacyjnych, otwierania nowych możliwości rynkowych i zagwarantowania przyszłej konkurencyjności przemysłu Europy Środkowej w skali globalnej.

Istnieją jednak regionalne różnice w krajach Europy Środkowej pod względem sposobu, w jaki MŚP uzyskują dostęp do krajowych organizacji badawczych i technologicznych (RTO) oferujących usługi w zakresie technologii KET. W tym kontekście punkty KETGATE zainstalowane na poziomie regionalnym mogłyby stanowić rozwiązanie tego problemu. Stanowią one pomost między MŚP a RTO. Z jednej strony PK oferują usługi doradcze dla MŚP w ich języku ojczystym i po zrozumieniu ich potrzeb, KAP wspierają je w dostępie do usług dostawców KET i wdrażaniu KET w ich przedsiębiorstwach. Z drugiej strony, dostawcy KET (RTO) dostarczają informacje na temat KET do KET. W ten sposób punkty KETGATE mogą wybrać odpowiedniego dostawcę (dostawców) KET dla MŚP w celu ustanowienia odpowiedniej usługi krajowej z korzyścią dla MŚP.

Cele

Głównym celem punktów KETGATE jest wspieranie MŚP w uzyskaniu szerokiego dostępu do najnowszej wysokiej jakości infrastruktury KET i usług KET. Wszystkie działania w ramach KP będą sprzyjać intensyfikacji współpracy międzynarodowej w całym regionie Europy Środkowej, ponieważ BSO i RTO współpracują ze sobą w ścisłych powiązaniach w przejrzystych procesach operacyjnych.

W związku z tym punkty KETGATE będą:

Wspierać proces tworzenia

…. dążyć do zrozumienia potrzeb i potencjału innowacyjnego MŚP, aby były w stanie zaoferować im usługi KET, które będą zgodne z ich celami strategicznymi.

Łączyć MŚP

… z najepszymi podmiotami dostarczającymi KET, niezależnie od tego, czy MŚP znajdują się w tym samym obszarze geograficznym, lub czy kompetencje w zakresie KET są świadczone wspólnie przez więcej niż jednego dostawcę.

Wzmacniać relacje

… pomiędzy podmiotami oferującymi KET w krajach Europy Środkowej, oferująć dodatkowe usługi dla MŚP.

Lokalizacja punktów KETGATE

Więcej informacji o punktach KETGATE

Jesteś zainteresowany organizacjami które stoją za naszymi punktami KETGATE?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat doświadczenia doradców biznesowych?

Zostań nowym punktem KETGATE

Chcesz zostać nowym KETGATE Point?
Dowiedz się więcej o zadaniach i obowiązkach punktów KETGATE.

Skontaktuj się z regionalnym KETGATE Point

Masz pytanie lub chcesz skontaktować się z regionalnym punktem KETGATE?
Nie zwlekaj i napisz do nas! Czekamy na Twoją wiadomość!

  • - Select a regional KETGATE Point -
  • KETGATE Point Hungary
  • KETGATE Point Slovenia
  • KETGATE Point Austria
  • KETGATE Point Poland
  • KETGATE Point Czech Republic
  • KETGATE Point Croatia
  • KETGATE Point Italy
  • KETGATE Point Germany

Gdzie nas znaleźć

Punkty KETGATE można znaleźć w następujących krajach Europy Środkowej: Austria, Chorwacja, Czechy, Niemcy, Węgry, Włochy, Polska, Słowenia.