Ocena potencjału innowacyjnego MŚP

Ocena potencjału innowacyjnego MŚP

Oceniamy potencjał innowacyjny i doradzamy, jak udoskonalić strategię innowacyjną.

Usprawnienie współpracy z Organizacjami Badawczo-Rozwojowymi

Usprawnienie współpracy z Organizacjami Badawczo-Rozwojowymi

Łączymy Państwa z najlepszymi dostępnymi RTO w ramach naszej sieci międzynarodowej dla Państwa konkretnych potrzeb.

Dostarczanie informacji na temat usług Organizacji Badawczo-Rozwojowych (RTO)

Dostarczanie informacji na temat usług Organizacji Badawczo-Rozwojowych (RTO)

Zapewniamy Państwu ukierunkowane informacje na temat najnowszych osiągnięć w zakresie Organizacji Badawczo-Technologicznych, sukcesów innowacyjnych oraz usług dostosowanych do Państwa potrzeb.

Dostarczanie usług umożliwiających wprowadzenie pomysłu na rynek

Dostarczanie usług umożliwiających wprowadzenie pomysłu na rynek

Oferujemy Państwu kompletne rozwiązania technologiczne i finansowe we współpracy między Organizacjami Badawczo-Rozwojowymi w celu wprowadzenia innowacyjnych pomysłów na rynek.