Pomożemy Ci ocenić potencjał innowacyjny Twojego przedsiębiorstwa!

Usługa ta ma na celu dostarczenie przedsiębiorstwom oceny ich potencjału innowacyjnego w ramach trzech głównych celów:

Doradztwo dla MŚP

… jak udoskonalić swoją strategię innowacji, jak wykorzystać swój potencjał i przezwyciężyć swoje słabe strony.

Pomóż doradcy biznesowemu

…. zrozumieć, które podejście jest najlepsze dla firm, zgodnie z ich “dojrzałością innowacyjną”.

Podstawa do podjęcia decyzji

….która usługa KETGATE jest najbardziej odpowiednia dla firmy.