Kaj so ključne omogočitvene tehnologije (KET)?


null
Nanotehnologija

Nanotehnologije lahko ustvarijo materiale in naprave najmanjše velikosti – 80.000-krat manjši od človeških las. Nanotehnologije se dotikajo vseh vidikov človeškega življenja: elektronike, zdravil, izdelkov za vsakodnevno rabo, naših avtomobilov in domov. Raziskave na tem področju bodo privedle do novih izdelkov in storitev, ki jih razvija industrija, ki bodo izboljšali zdravje ljudi ob ohranjanju virov in varovanju okolja.


null
Mikro- in nanoelektronika

Mikro- in nanoelektronika, vključno s polprevodniki, je bistvenega pomena za vse izdelke in storitve, ki potrebujejo inteligentno krmiljenje v različnih sektorjih, kot so avtomobilska industrija in promet, letalstvo in vesolje. Pametni industrijski nadzorni sistemi omogočajo učinkovitejše upravljanje proizvodnje, shranjevanja, prevoza in porabe električne energije s pomočjo inteligentnih električnih omrežij in naprav.


null
Fotonika

Fotonika je multidisciplinarno področje, ki se ukvarja s svetlobo in vključuje njeno generiranje, zaznavanje in upravljanje. Med drugim zagotavlja tehnološko osnovo za ekonomično pretvorbo sončne svetlobe v električno energijo, ki je pomembna za proizvodnjo obnovljive energije, ter številne elektronske komponente in opremo, kot so fotodiode, LED in laserji.


null
Napredni materiali

Napredni materiali lahko v trajnostni pristop uvedejo nove funkcionalnosti in izboljšane lastnosti ter hkrati dodajo vrednost obstoječim izdelkom in postopkom. Raziskave se lahko začnejo iz materiala samega (npr. Biomaterial), iz industrijskega sektorja (npr. metalurgija) ali njihove uporabe (npr. energetika, zdravje, transport). Raziskave na tem področju se odzivajo na potrebe ljudi in njihove skrbi za integrirane rešitve, ki združujejo energijo, naravne vire in zdravje ljudi.


null
Napredne proizvodne tehnologije

V dobavnih verigah KET so napredni proizvodni sistemi pomembni za proizvodnjo tržnih izdelkov visoke vrednosti, temelječih na znanju, in s tem povezanimi storitvami (npr. sodobna robotika). To je še posebej pomembno v kapitalsko intenzivnih industrijah s kompleksnimi načini sestavljanja, kot sta proizvodnja in montaža sodobnih zrakoplovov, ki vključuje celoten spekter proizvodnih tehnologij, od simulacije in programiranja robotskih montažnih linij do zmanjšanja porabe energije in materialov.


null
Industrijska biotehnologija

Biotehnologija uporablja znanstvena in inženirska načela na živih organizmih. Po eni strani služi izboljšanju industrijskih procesov, po drugi strani pa omogoča konkurenčno, trajnostno in inovativno proizvodnjo materialov, kemikalij in goriv. Na ta način biotehnologija podpira evropsko industrijo s svojo znanstveno, tehnološko in inovacijsko bazo.