Splošne informacije

Organizacija gostiteljica
Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu Jožef Stefan

Naslov pisarne
Jamova cesta 39 | 1000 Ljubljana | Slovenija

Kontaktna oseba
Tomaž Lutman | 00386 1477 3801 | tomaz.lutman@ijs.si

Območje, ki ga pokriva
Slovenija in sosednje države

Uradne ure
Ponedeljek – petek 9h-15h

Govorni jezik
Slovenščina, angleščina

Osebje Točke KETGATE

POSLOVNI SVETOVALEC
Tomaž Lutman

Kvalifikacije::
> Komercializacija tehnologij
> Ocenjevanje inovacijskega potenciala podjetij ter podpora pogodbenim raziskavam in sodelovanju v raziskavah
> Upravljanje intelektualne lastnine
> Magisterij iz biokemije

 

DRUGO OSEBJE
Matej Mrak

Kvalifikacije:
> Komercializacija tehnologij
> Ocenjevanje inovacijskega potenciala podjetij in podpora pogodbenim in sodelovalnim raziskavam
> Upravljanje intelektualne lastnine
> Diplomiran fizik

O Institutu Jožef Stefan

Institut Jožef Stefan je vodilni slovenski znanstveno-raziskovalni institut, ki zajema širok spekter temeljnih in aplikativnih raziskav. Več kot 960 ljudi je specializirano za naravoslovje, vede o življenju in tehniko. Raziskave vključujejo proizvodne in nadzorne tehnologije, komunikacijske in računalniške tehnologije, tehnologije znanja, biotehnologije, nove materiale, okoljske tehnologije, nanotehnologije in jedrsko tehniko.

Osnovno poslanstvo Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu Jožef Stefan je prenos novih tehnologij, izumov in inovacij iz inštituta v industrijo. Naše ključne dejavnosti zato vključujejo: (1) iskanje industrijskih partnerjev in vlagateljev za izdajo dovoljenj in financiranje spin-off / spin-out podjetij, vzpostavitev sodelovanja z licenčnimi pogodbami in ustanovitev spin-off / spin-out podjetij ; (2) aktivno povezovanje gospodarstva in znanosti ter internacionalizacija; (3) ozaveščanje o intelektualni lastnini in podpiranje njene zaščite; (4) podpora in pomoč pri prijavljanju na nacionalne razpise in na razpise EU.

S svojimi dejavnostmi dopolnjujemo in bogatimo inovativno raziskovanje, upravljanje inovacij in prenos znanja ter se osredotočamo na organizacijo srečanj med raziskovalci ter predstavniki industrije, prirejanju tematskih delavnic in usposabljanju na Institutu. Naše dejavnosti so usmerjene v željo po povečanju prepoznavnosti Instituta, ozaveščanju podjetij o Institutu in s tem spodbujanju njihovega sodelovanja z nami. Hkrati se naše aktivnosti izvajajo s ciljem spodbujanja podjetniške miselnosti med raziskovalci, pa tudi z iskreno skrbjo za izobraževanje in popularizacijo znanosti med mladimi.

Ekosistem delovanja

Slovenija je razvita država, ki uživa blaginjo in stabilnost, pa tudi BDP na prebivalca s paritetno kupno močjo v letu 2015 v višini 83% povprečja EU28, kar je enako kot leta 2014 in za 2 odstotni točki višje kot leta 2013. Nominalni BDP v 2018 znaša 42.534 mio EUR, nominalni BDP na prebivalca (BDP / per-capita), v letu 2018 pa 21.267 EUR. Najvišji BDP / per-capita je v osrednji Sloveniji, kjer je glavno mesto Ljubljana, ki je del statistične regije Zahodna Slovenija, ki ima višji BDP / per-capita kot vzhodna Slovenija.

Glavni poslovni sektorji:
Skoraj dve tretjini ljudi je zaposlenih v storitvah, več kot tretjina pa v industriji in gradbeništvu. Slovenija ima dobro izobraženo delovno silo, dobro razvito infrastrukturo in dobro geostrateško lokacijo na križišču glavnih trgovskih poti.

Stopnja neposrednih tujih naložb na pebivalca v Sloveniji je ena najnižjih v EU, produktivnost dela in konkurenčnost slovenskega gospodarstva pa sta še vedno znatno pod povprečjem EU.

Visoka stopnja odprtosti naredi Slovenijo izjemno občutljivo na gospodarske razmere v njenih glavnih trgovinskih partnericah ter na spremembe mednarodne cenovne konkurenčnosti. Glavne panoge so motorna vozila, električna in elektronska oprema, stroji, farmacija in goriva. Primeri večjih slovenskih podjetij, ki poslujejo v Sloveniji, so proizvajalec gospodinjskih aparatov Gorenje, farmacevtska družba Krka, distribucijsko naftno podjetje Petrol Group in Revoz, podružnica proizvajalca Renault.

Raziskovalna infrastruktura:
Raziskave in inovacije so v Sloveniji močno prisotni. Obstajajo številni raziskovalni inštituti, ki podpirajo raziskave in inovacije s svojo infrastrukturo. Spodaj navajamo najpomembnejše:

> Institut Jožef Stefan
> Nacionalni institut za kemijo
> Geološki zavod Slovenije
> Inštitut za izobraževalne raziskave
> Inštitut za kovine in tehnologije.
> Inštitut za hidravlične raziskave
> Državni inštitut za gradbeništvo RS
> Nacionalni inštitut za biologijo

Dodatne storitve Instituta Jožef Stefan

Storitve Enterprise Europe Network
> Priprava tehnološke ponudbe / povpraševanja ali poslovne ponudbe / zahteve
> Iskanje partnerja prek EEN

Storitve KET4CleanProduction

Podpora pri prijavi za financiranje KET4CleanProduction