Pomagamo pri vaši oceni inovacisjke sposobnosti vašega malega ali srednjevelikega podjetja!

Namen storitve je, da podjetjem zagotovilja oceno njihove inovacijske sposobnosti za tri glavne cilje:

Svetuje malim in srednjeveliki podjetjem

… glede izboljšav njihovih strategij inoviranja, kako ovrednotiti inovacijski potencial ter premagovati grožnje in slabosti.

Pomaga poslovnim svetovalcem

… razumeti, kateri je najboljši pristop za podjetja, v skladu z njihovo stopnjo „inovacijske zrelosti“.

Omogočanje podlage za odločanje

… katera storitev KETGATE je za podjetje najprimernejša.